Bưu điện văn hóa xã Đức Hạnh

  • Mã bưu điện: 277018
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Hạnh
  • Địa chỉ: Xóm Cốc Phung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 01666341198