Bưu điện văn hóa xã Đồng Tháp

  • Mã bưu điện: 153520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tháp
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 886208