Bưu điện văn hóa xã Đông Phương Yên

  • Mã bưu điện: 156160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Phương Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0977901496