Bưu điện văn hóa xã Đỗ Sơn

  • Mã bưu điện: 296000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Sơn
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 886049