Bưu điện văn hóa xã Điện Trung 2

  • Mã bưu điện: 564510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Trung 2
  • Địa chỉ: Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0793542560