Bưu điện văn hóa xã Diên Hòa

  • Mã bưu điện: 653820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583850172