Bưu điện Diên Phước

  • Mã bưu điện: 653800
  • Bưu cục: Bưu điện Diên Phước
  • Địa chỉ: Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583780100