Bưu điện văn hóa xã Đắc Pring

  • Mã bưu điện: 566104
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Pring
  • Địa chỉ: Thôn 49b, Xã Đac Pring, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: