Bưu điện khai thác cấp 2 Phú Ninh

  • Mã bưu điện: 566250
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Phú Ninh
  • Địa chỉ: Khối phố Thạnh Đức, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 02353823799