Bưu điện văn hóa xã Cư Pui

  • Mã bưu điện: 637100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Pui
  • Địa chỉ: Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3736056