Thông tin bưu cục: Cư Kuin – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Cư Kuin tỉnh Đắk Lăk thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Cư Kuin, Bưu điện Trung Hòa, Bưu điện Hòa Hiệp, Bưu điện Việt Đức 4, Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk, Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk 2, Bưu điện văn hóa xã Ea Hu, Bưu điện văn hóa xã Cư Êwi, Bưu điện văn hóa xã Ea Ktur, Bưu điện văn hóa xã Ea Tiêu, Bưu điện văn hóa xã Đray Bhăng, Bưu điện văn hóa xã EaNing, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Kuin, Bưu cục văn phòng BĐ CưKuin

Bưu điện Cư Kuin

 • Mã bưu điện: 638100
 • Bưu cục: Bưu điện Cư Kuin
 • Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3636666

Bưu điện Trung Hòa

 • Mã bưu điện: 636750
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3633015

Bưu điện Hòa Hiệp

 • Mã bưu điện: 638220
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3639999

Bưu điện Việt Đức 4

 • Mã bưu điện: 636730
 • Bưu cục: Bưu điện Việt Đức 4
 • Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3631003

Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk

 • Mã bưu điện: 636680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3636400

Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk 2

 • Mã bưu điện: 636691
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk 2
 • Địa chỉ: Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Ea Hu

 • Mã bưu điện: 636710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hu
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3631801

Bưu điện văn hóa xã Cư Êwi

 • Mã bưu điện: 636731
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Êwi
 • Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 631800

Bưu điện văn hóa xã Ea Ktur

 • Mã bưu điện: 636760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Ktur
 • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3656002

Bưu điện văn hóa xã Ea Tiêu

 • Mã bưu điện: 636790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tiêu
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3636050

Bưu điện văn hóa xã Đray Bhăng

 • Mã bưu điện: 636661
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đray Bhăng
 • Địa chỉ: Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0902 442781

Bưu điện văn hóa xã EaNing

 • Mã bưu điện: 636732
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã EaNing
 • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3631005

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Kuin

 • Mã bưu điện: 638200
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Kuin
 • Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: 0262 3636666

Bưu cục văn phòng BĐ CưKuin

 • Mã bưu điện: 638209
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ CưKuin
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
 • Điện thoại: