Bưu điện văn hóa xã Cư Bao

  • Mã bưu điện: 635070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Bao
  • Địa chỉ: Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ
  • Điện thoại: 0262 3563555