Bưu điện văn hóa xã Chí Viễn

  • Mã bưu điện: 272760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Viễn
  • Địa chỉ: Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh
  • Điện thoại: 0917804710