Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng

  • Mã bưu điện: 223100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng
  • Địa chỉ: Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863846