Bưu điện văn hóa xã Cát Tiến

  • Mã bưu điện: 592630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563653301