Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh Tây

  • Mã bưu điện: 593090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh Tây
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563759319