Bưu điện văn hóa xã Cát Lâm

  • Mã bưu điện: 592590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Lâm
  • Địa chỉ: Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563852801