Bưu điện văn hóa xã Cát Khánh

  • Mã bưu điện: 592500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563690202