Bưu điện văn hóa xã Cần Đăng

  • Mã bưu điện: 882270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Đăng
  • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02963838300