Bưu điện văn hóa xã Ca Thành

  • Mã bưu điện: 275820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ca Thành
  • Địa chỉ: Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01246115686