Bưu điện khai thác cấp 2 KT Nguyên Bình

  • Mã bưu điện: 275620
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 02063872101