Bưu điện văn hóa xã Buôn Triết

  • Mã bưu điện: 637510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Triết
  • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3630004