Bưu điện văn hóa xã Bưng Riềng

  • Mã bưu điện: 795000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bưng Riềng
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.871100