Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang

  • Mã bưu điện: 793387
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 68 Cô Giang
  • Địa chỉ: Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: