Bưu điện văn hóa xã Bù Gia Mập

  • Mã bưu điện: 832070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bù Gia Mập
  • Địa chỉ: Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập
  • Điện thoại: 02713719001