Bưu điện Phú Riềng 2

  • Mã bưu điện: 834620
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Riềng 2
  • Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 02713777750