Bưu điện Chơn Thành

  • Mã bưu điện: 833300
  • Bưu cục: Bưu điện Chơn Thành
  • Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
  • Điện thoại: 02713660689