Bưu điện văn hóa xã Bồ Lý

  • Mã bưu điện: 283720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bồ Lý
  • Địa chỉ: Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 0211831144