Bưu điện văn hóa xã Bình Nhì

  • Mã bưu điện: 862490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nhì
  • Địa chỉ: Ấp Bình Đông Trung, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây
  • Điện thoại: 0915488206