Bưu điện Trung Lương

  • Mã bưu điện: 861710
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Lương
  • Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: 02733855414