Bưu điện văn hóa xã Biên Giới

  • Mã bưu điện: 842490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Biên Giới
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763784434