Bưu điện văn hóa xã Bạch Long

  • Mã bưu điện: 427960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Long
  • Địa chỉ: Thôn Thành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0911150539