Bưu điện văn hóa xã Bắc La

  • Mã bưu điện: 242711
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc La
  • Địa chỉ: Thôn Nặm Slù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 01293547748