Bưu điện văn hóa xã Ðak Sin

  • Mã bưu điện: 641480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Sin
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613644574