Bưu điện văn hóa xã A Túc

  • Mã bưu điện: 522850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Túc
  • Địa chỉ: Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333880230