Bưu điện Tuyên Quang

  • Mã bưu điện: 300000
  • Bưu cục: Bưu điện Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073922790