Bưu điện Trường Xuân

  • Mã bưu điện: 871520
  • Bưu cục: Bưu điện Trường Xuân
  • Địa chỉ: Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773954279