Bưu điện Tiền Giang

  • Mã bưu điện: 860900
  • Bưu cục: Bưu điện Tiền Giang
  • Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: 02733772882