Bưu điện Thị Xã Buôn Hồ

  • Mã bưu điện: 634700
  • Bưu cục: Bưu điện Thị Xã Buôn Hồ
  • Địa chỉ: Sô´458, Đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ
  • Điện thoại: 0262 3872102