Bưu điện Thanh Mỹ

  • Mã bưu điện: 871600
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773967101