Bưu điện Đường Thét

  • Mã bưu điện: 871560
  • Bưu cục: Bưu điện Đường Thét
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773956900