Bưu điện Than Uyên, Lai Châu

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Than Uyên trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Than Uyên. Bưu điện Than Uyên, Bưu điện văn hóa xã Mường Than, Bưu điện văn hóa xã Mường Kim, Bưu điện văn hóa xã Khoen On, Bưu điện văn hóa xã Phúc Than, Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít, Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu, Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang, Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa, Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia, Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung, Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà, Bưu cục văn phòng BĐH Than Uyên

Bưu điện Than Uyên

 • Mã bưu điện: 392900
 • Bưu cục: Bưu điện Than Uyên
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 02133783588

Bưu điện văn hóa xã Mường Than

 • Mã bưu điện: 393230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Than
 • Địa chỉ: Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 0377894500

Bưu điện văn hóa xã Mường Kim

 • Mã bưu điện: 393320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Kim
 • Địa chỉ: Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 0968702652

Bưu điện văn hóa xã Khoen On

 • Mã bưu điện: 393200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khoen On
 • Địa chỉ: Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 01633043403

Bưu điện văn hóa xã Phúc Than

 • Mã bưu điện: 393410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Than
 • Địa chỉ: Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 0961933900

Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít

 • Mã bưu điện: 393138
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít
 • Địa chỉ: Thôn Hát Nam, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu

 • Mã bưu điện: 393182
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu
 • Địa chỉ: Thôn Khá, Xã Pha Mu, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang

 • Mã bưu điện: 393303
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang
 • Địa chỉ: Thôn Nà Ban, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa

 • Mã bưu điện: 393100
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa
 • Địa chỉ: Thôn Cáp Na 1, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia

 • Mã bưu điện: 393220
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia
 • Địa chỉ: Thôn Mì, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung

 • Mã bưu điện: 393438
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung
 • Địa chỉ: Bản Lun 1, Xã Tà Mung, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà

 • Mã bưu điện: 393459
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà
 • Địa chỉ: Bản Nà Ban, Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Than Uyên

 • Mã bưu điện: 392914
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Than Uyên
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
 • Điện thoại: 3784180