Bưu điện Than Uyên

  • Mã bưu điện: 392900
  • Bưu cục: Bưu điện Than Uyên
  • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: 02133783588