Bưu điện Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 840900
  • Bưu cục: Bưu điện Tây Ninh
  • Địa chỉ: Sô´285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763814416