Bưu điện Tánh Linh

  • Mã bưu điện: 803400
  • Bưu cục: Bưu điện Tánh Linh
  • Địa chỉ: Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 02523880101