Bưu điện Tân Lập

  • Mã bưu điện: 713110
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Lập
  • Địa chỉ: Sô´661, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
  • Điện thoại: 02837437178