Bưu điện Quảng Điền

  • Mã bưu điện: 534600
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Điền
  • Địa chỉ: Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 3554231/3555685