Bưu điện Phú Phụng

  • Mã bưu điện: 931740
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Phụng
  • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: 02753874000