Bưu điện Bến xe

  • Mã bưu điện: 931255
  • Bưu cục: Bưu điện Bến xe
  • Địa chỉ: Sô´739/1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753814900