Bưu điện Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC

  • Mã bưu điện: 590990
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC
  • Địa chỉ: Lô C, Khu công nghiệp NHON BINH, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: